T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Hırkai Şerif Ortaokulu

HIRKAİ ŞERİF ORTAOKULU SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞ İLANI

                            HIRKAİ ŞERİF ORTAOKULU SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞ İLANI

 Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı: Hırkai Şerif Ortaokulu Müdürlüğünden 21-28 haziran tarihinde mesai günleri 13- 15 saatleri arasında alınacaktır.

                            HIRKAİ ŞERİF ORTAOKULU SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞ İLANI

1) İşin niteliği ve yeri: Hırkai Şerif Ortaokuluna Öğrenci taşımacılığı, öğrencilerin evlerinden alınarak okula-okuldan alınarak evlerine götürülmesi,

2) Şartname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı: Hırkai Şerif Ortaokulu Müdürlüğünden 21-28 haziran tarihinde mesai günleri 13- 15 saatleri arasında alınacaktır.

      3) Servis çalıştırma işinin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: Servis çalışma işi  Hırkai Şerif Ortaokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başlamak koşulu ile 3 (üç) yıl Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma takvimi doğrultusunda, okul idaresince belirlenen okul giriş ve çıkış saatleri baz alınarak yapılacaktır.

   4)  İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler

MADDE 6-  (1) Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

       e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

       f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

     5) Hazırlanan dosya ve evrakları kapaılı zarf içerisinde tutanak karşılığında en geç 29 haziran 2018 saat 12:00 ye kadar taşımacıyı  tespit komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup eksik evrak ve zamanında teslim edilmeyen dosyalar işleme alınmayacaktır.

                                                                                                                         21.06.2018

                                                                                                                    Osman EPCİM

                                                                                                                    Okul Müdürü

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 22.06.2018 - Güncelleme: 22.06.2018 14:26 - Görüntülenme: 112
  Beğen | 0  kişi beğendi